Login:
Password:

Forgot password? Register
Field Marshall
16 Level
14,513 Experience
145,582,178 Damage
7.53125 Economy skill
2031 Strength
Hungary
Location
Republic of Macedonia
Citizenship
Day 1 Birthday
Ranks
2 / 99 National by XP
2 / 99 National by DMG
265 / 11,280 Global by XP
269 / 11,280 Global by DMG
Enterprise
Military unit Silent Warriors

Damage:
3,954 / 6,359
Critical hit:
7,908 / 12,718
Base critical chance
12.5 %
+2.64 %
+4.73 %
Total critical chance
19.87 %
19.87 %
Base miss chance
12.5 %
-5.38 %
-3.51 %
-3.61 %
Overall miss chance
0.0 %
0.0 %
Base chance to avoid DMG:
5.0 %
+3.18 %
+3.92 %
Overall chance to avoid DMG
12.1 %
12.1 %
Base chance to use less weapons per berserk
5.0
Final chance to use less weapons per berserk
5.0
0.0 %
Base chance to find a weapon
5.0
Final chance to find a weapon
5.0
0.0 %
Free flight base chance
5.0 %
Free flight final chance
0.0 %
0.0 %
+0.0
  • x3
  • x115
  • x17
Friends (170)
Top achievements
Total achievements: 78 of 241See all achievements
Shouts
Ако има некој активен од конгресот нека пушти Impeach. Го предлага Pato7 да биде следен CP.
Malfoy posted 4 years ago

Сите што сакаат да пукаат во лигава нека идат на чатот.
пс. Тие што ќе го прцнеле стево голд нема да виделе од лигава.. Линк од чатот во ком
Malfoy posted 5 years ago

Идете сите на чатот да се договориме за лигава да не е трошиме штета за џабе
Malfoy posted 5 years ago

Сите чувајте штета за против Полска во 4 сатот и идете на чатов #euro-mkd
Malfoy posted 5 years ago


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Aurora | Pandoria
Play on